strzałka - idź do góry strony

RAPORTY EBI (New Connect) - ROK 2014

Raport kwartalny 29/2014 - Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Załącznik do Raportu kwartalnego 29/2014

 

Raport 28/2014 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

 

Raport 27/2014 - Informacja o rozwiązaniu umowy

 

Raport 26/2014 - Aktualizacja wartości umowy ramowej

 

Raport 25/2014 - Aneks do umowy kredytowej

 

Raport 24/2014 - Prognoza wyników za 3 kwartały 2014 roku (okres od 01.01.2014 do 30.09.2014)

 

Raport 23/2014 - Aktualizacja wartości umowy ramowej

 

Raport 22/2014 - Otrzymanie nowego zlecenia ramowego

 

Raport 21/2014 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Raport kwartalny 20/2014 - Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2014 roku

Załącznik do Raportu kwartalnego 20/2014

 

Raport 19/2014 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za II kwartał 2014 roku

 

Raport 18/2014 - Wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

 

Raport kwartalny 17/2014 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

Załącznik do Raportu kwartalnego 17/2014

 

Raport 16/2014 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

Załacznik do Raportu 16/2014

 

Raport 15/2014 - Zawarcie umowy ramowej

 

Raport 14/2014 - Odnowienie oraz zawiązanie nowych umów kredytowych

 

Raport 13/2014 - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 

Raport 12/2014 - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 06.06.2014 roku

Załącznik do Raportu 12/2014

 

Raport kwartalny 11/2014 - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

Załącznik do Raportu kwartalnego 11/2014

 

Raport Roczny 10/2014 - Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego za 2013r.

Załącznik do Raportu Rocznego 10/2014

 

Raport Roczny 9/2014 - Skonsolidowany raport roczny za 2013r.

Załącznik 1 do Raportu Rocznego 9/2014

Załącznik 2 do Raportu Rocznego 9/2014

Załacznik 3 do Raportu Rocznego 9/2014

 

Raport Roczny 8/2014 - Jednostkowy raport roczny JWW Invest S.A. za rok 2013 wraz z erratą raportu z badania sprawozdania finansowego

Załącznik 1 do Raportu Rocznego 8/2014

Załącznik 2 do Raportu Rocznego 8/2014

 

Raport 7/2014 - Oświadczenie Zarządu JWW Invest S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect

Załącznik do Raportu 7/2014

 

Raport 6/2014 - Zawarcie nowego kontraktu

 

Raport 5/2014 - Aktualny harmonogram przekazywania raportów okresowych JWW Invest SA w 2014 roku JWW INVEST Spółka Akcyjna

 

Raport Roczny 4/2014 - Jednostkowy raport roczny JWW Invest S.A. za 2013r.

Załącznik do Raportu Rocznego 4/2014

 

Raport 3/2014 - Daty przekazywania raportów okresowych JWW Invest SA w 2014 roku

 

Raport 2/2014 - Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

 

Raport 1/2014 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję