strzałka - idź do góry strony

Raporty bieżące

Raport bieżący ESPI 17/2024 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 16/2024 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 15/2024 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.

 

Raport bieżący ESPI 14/2024 - Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w dniu 28 maja 2024 r.

Załącznik do Raportu 14/2024

 

Raport bieżący ESPI 13/2024 - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2024 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 

Raport bieżący ESPI 12/2024 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW INVEST S.A. w dniu 28 maja 2024 r.

 

Raport bieżący ESPI 11/2024 - Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Załącznik 1 do Raportu 11/2024

Załącznik 2 do Raportu 11/2024

Załącznik 3 do Raportu 11/2024

Załącznik 4 do Raportu 11/2024

Załącznik 5 do Raportu 11/2024

 

Raport bieżący ESPI 10/2024 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 9/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik 1 do Raportu 9/2024

Załącznik 2 do Raportu 9/2024

Załącznik 3 do Raportu 9/2024

Załącznik 4 do Raportu 9/2024

Załącznik 5 do Raportu 9/2024

Załącznik 6 do Raportu 9/2024

Załącznik 7 do Raportu 9/2024

Załącznik 8 do Raportu 9/2024

 

Raport bieżący ESPI 7/2024 - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

 

Raport bieżący ESPI 6/2024 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu 6/2024

 

Raport bieżący ESPI 5/2024 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu 5/2024

 

Raport bieżący ESPI 4/2024 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 3/2024 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 2/2024 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

 

Raport bieżący ESPI 1/2024 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu 1/2024

  

Raport bieżący ESPI 19/2023 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 18/2023 - Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu na kolejną kadencję 

Załącznik do Raportu 18/2023

 

Raport bieżący ESPI 17/2023 - Informacja o wyborze nowego Członka Rady Nadzorczej

Załącznik do Raportu 17/2023

 

Raport bieżący ESPI 16/2023 - Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego

 

Raport bieżący ESPI 15/2023 - Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Załącznik do Raportu 15/2023

 

Raport bieżący ESPI 14/2023 - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 

Raport bieżący ESPI 13/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW INVEST S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

 

Raport bieżący ESPI 12/2023 - Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący ESPI 11/2023 - Opinia Rady Nadzorczej ws. rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2022

 

Raport bieżący ESPI 10/2023 - Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego

 /jww-upload/2023_Raporty/Raport_ESPI_12.2023.pdf

 

Raport bieżący ESPI 9/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załacznik 1 do Raportu 09/2023

Załącznik 2 do Raportu 09/2023

Załacznik 3 do Raportu 09/2023

Załacznik 4 do Raportu 09/2023

Załacznik 5 do Raportu 09/2023

Załacznik 6 do Raportu 09/2023

Załacznik 7 do Raportu 09/2023

Załacznik 8 do Raportu 09/2023

 

Raport bieżący ESPI 8/2023 - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

 

Raport bieżący ESPI 7/2023 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 6/2023 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 5/2023 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 4/2023 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 3/2023 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 2/2023 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

 

Raport bieżący ESPI 1/2023 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 36/2022 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 35/2022 -  Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego

 

Raport bieżący ESPI 34/2022 - Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku

 

Raport bieżący ESPI 33/2022 - Informacja o powołaniu Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję

 

Raport bieżący ESPI 32/2022 - Uchwała ZWZ JWW Invest S.A. W sprawie wypłaty dywidendy

 

Raport bieżący ESPI 31/2022 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 27.06.2022

 

Raport bieżący ESPI 30/2022 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 27.06.2022

Załacznik do Raportu 30/2022

 

Raport bieżący ESPI 29/2022 - Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.06.2022

Załącznik do Raportu 29/2022

 

Raport bieżący ESPI 28/2022 - Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.06.2022

Załącznik do Raportu 28/2022

 

Raport bieżący ESPI 27/2022 - Errata błędu edytorskiego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok kończący się 31.12.2021

Załącznik do Raportu 27/2022

  

Raport bieżący ESPI 26/2022 - Errata błędu edytorskiego w sprawozdaniu finansowym za rok kończący się 31.12.2021

Załącznik do Raportu 26/2022

 

Raport bieżący ESPI 25/2022 - Wybór biegłego rewidenta

 

Raport bieżący ESPI 24/2022 - Opinia Rady Nadzorczej ws. rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2021

 

Raport bieżący ESPI 23/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załacznik 1 do Raportu 23/2022

Załacznik 2 do Raportu 23/2022

Załacznik 3 do Raportu 23/2022

Załacznik 4 do Raportu 23/2022

Załacznik 5 do Raportu 23/2022

Załacznik 6 do Raportu 23/2022

Załacznik 7 do Raportu 23/2022

Załacznik 8 do Raportu 23/2022

 

Raport bieżący ESPI 22/2022 - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

 

Raport bieżący ESPI 21/2022 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 20/2022 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 19/2022 - Informacja o wyborze nowego Członka Rady Nadzorczej

Załacznik do Raportu 19/2022

 

Raport bieżący ESPI 18/2022 - Informacja o wyborze nowego Członka Rady Nadzorczej

Załacznik do Raportu 18/2022

 

Raport bieżacy ESPI 17/2022 - Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący ESPI 16/2022 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 15/2022 - Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

 

Raport bieżący ESPI 14/2022 - Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący ESPI 13/2022 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załacznik do Raportu 13/2022

 

Raport bieżący ESPI 12/2022 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik 1 do Raportu 12/2022

Załacznik 2 do Raportu 12/2022

 

Raport bieżący ESPI 11/2022 - Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik 1 do Raportu 11/2022

Załącznik 2 do Raportu 11/2022

Załącznik 3 do Raportu 11/2022

 

Raport bieżący ESPI 10/2022 - Korekta zawiadomienia o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załącznik do Raportu 10/2022

 

Raport bieżący ESPI 9/2022 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu 9/2022

 

Raport bieżący ESPI 8/2022 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu 8/2022

 

Raport bieżący ESPI 7/2022 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 6/2022 - Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu 6/2022

 

Rapoprt bieżący ESPI 5/2022 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu 5/2022

 

Raport bieżący ESPI 4/2022 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 3/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

 

Raport bieżący ESPI 2/2022 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu 2/2022

 

Raport bieżący ESPI 1/2022 - Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

 

Raport bieżący ESPI 20/2021 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 19/2021 - Korekta raportu ESPI 15/2021

 

Raport bieżący ESPI 18/2021 - Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego

 

Raport bieżący ESPI 17/2021 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu 17/2021

 

Raport bieżący ESPI 16/2021 - Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik do Raportu 16/2021

 

Raport bieżący ESPI 15/2021 - Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

 

Raport bieżący ESPI 14/2021 - Przypozwanie Spółki w sporze BHKW Buchen GmbH przeciwko STEAG Technischer Service GmbH

 

Raport bieżacy ESPI 13/2021 - Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy JWW Invest S.A. za okres 2 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 roku

 

Raport bieżący ESPI 12/2021 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 11/2021 - Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załącznik do Raportu 11/2021

 

Raport bieżący ESPI 10/2021 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 9/2021 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A. z dnia 29.06.2021r.

 

Raport bieżący ESPI 8/2021 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 29.06.2021 

Załącznik do Raportu 8/2021

 

Raport bieżący ESPI 7/2021 - Aneksowanie umowy o linię na gwarancje bankowe

 

Raport bieżący ESPI 6/2021- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załacznik 1 do Raportu 6/2021

Załacznik 2 do Raportu 6/2021

Załacznik 3 do Raportu 6/2021

Załacznik 4 do Raportu 6/2021

Załacznik 5 do Raportu 6/2021

Załacznik 6 do Raportu 6/2021

 

Raport bieżący ESPI 5/2021 - Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załacznik do Raportu ESPI 5/2021

 

Raport bieżący ESPI 4/2021 - Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załącznik do Raportu ESPI 4/2021

 

Raport bieżący ESPI 3/2021 - Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załacznik do Raportu 3/2021

 

Raport bieżący ESPI 2/2021 - Piąte wezwanie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. do złożenia dokumentów akcji

 

Raport bieżący ESPI 1/2021 - Terminy publikacji raportów giełdowych

 

Raport bieżący ESPI 36/2020 - Podpisanie znaczącego zamówienie

 

Raport bieżący ESPI 35/2020 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 34/2020 - Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. do złożenia dokumentów akcji

 

Raport bieżący ESPI 33/2020 - Trzecie Wezwanie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. do złożenia dokumentów akcji

 

Raport bieżący ESPI 32/2020 - Drugie Wezwanie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. do złożenia dokumentów akcji

 

Raport bieżący ESPI 31/2020 - Podpisanie umowy limitu kredytu wielocelowego

 

Raport bieżący ESPI 30/2020 - Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. do złożenia dokumentów akcji

 

Raport bieżący ESPI 29/2020 - Uzupełnienie Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

 

Raport bieżący ESPI 28/2020 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 31.08.2020 roku.

 

Raport bieżący ESPI 27/2020 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 31.08.2020 roku

Załącznik do Raportu 27/2020

 

Raport bieżący ESPI 25/2020 Korekta 2 - Korekta raportu bieżącego 25/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 31.08.2020

Załacznik 1 do Raporty 25/2020 korekta 2

Załacznik 2 do Raporty 25/2020 korekta 2

Załacznik 3 do Raporty 25/2020 korekta 2

Załacznik 4 do Raporty 25/2020 korekta 2

 

Raport bieżący ESPI 26/2020 - Podpisanie umowy limitu kredytu wielocelowego

 

Raport bieżący ESPI 25/2020 Korekta - Korekta raportu bieżącego 25/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 31.08.2020

Załącznik do Raporty 25/2020 Korekta

 

Raport bieżący ESPI 25/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załacznik 1 do Raportu 25/2020

Załacznik 2 do Raportu 25/2020

Załacznik 3 do Raportu 25/2020

Załacznik 4 do Raportu 25/2020

Załacznik 5 do Raportu 25/2020

Załacznik 6 do Raportu 25/2020

 

Raport bieżący ESPI 24/2020 - Zawarcie ugody sądowej z Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.

 

Raport bieżący ESPI 23/2020 - Podpisanie aneksu do gwarancji bankowej

 

Raport bieżący ESPI 22/2020 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 21/2020 - Aneksowanie umowy o linię na gwarancje bankowe

 

Raport bieżący ESPI 20/2020 - Podpisania znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 19/2020 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 18/2020 - Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Raport bieżący ESPI 17/2020 - Informacja o wyborze nowego Członka Rady Nadzorczej 

Załacznik do Raportu 17/2020

 

Raport bieżący ESPI 16/2020 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 15/2020 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 14/2020 - Informacja o wyborze nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący ESPI 13/2020 - Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu 

Załącznik do Raportu 13/2020

 

Raport bieżący ESPI 12/2020 - Informacja o wyborze nowego Przewodniczacego Rady Nadzorczej

Załącznik do Raportu 12/2020

 

Raport bieżący ESPI 11/2020 - Informacja o wyborze nowego Członka Rady Nadzorczej 

Załącznik do Raportu 11/2020

 

Raport bieżący ESPI 10/2020 - Informacja o wyborze nowego Członka Rady Nadzorczej

Załącznik do Raportu 10/2020

 

Raport bieżący ESPI 9/2020 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 8/2020 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 7/2020 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 01.04.2020

 

Raport bieżący ESPI 6/2020 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 01.04.2020 roku

Załącznik 1 do Raportu 6/2020

 

Raport bieżący ESPI 5/2020 - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 kwietnia 2020 roku

Załącznik do Raportu 5/2020

 

Raport bieżący ESPI 4/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załacznik 1 do Raportu 4/2020

Załącznik 2 do Raportu 4/2020

Załącznik 3 do Raportu 4/2020

Załącznik 4 do Raportu 4/2020

Załacznik 5 do Raportu 4/2020

Załącznik 6 do Raportu 4/2020

 

Raport bieżący ESPI 3/2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 

Raport bieżący ESPI 2/2020 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego ESPI 23/2019

Załącznik 1 do Raportu 2/2020

Załącznik 2 do Raportu 2/2020

Załacznik 3 do Raportu 2/2020

 

Raport bieżący ESPI 1/2020 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 24/2019 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 22/2019 - Podpisanie umowy o linię na gwarancje bankowe

 

Raport bieżący ESPI 20/2019 - Podpisanie znaczacego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 19/2019 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 18/2019 - Wybór biegłego rewidenta

 

Raport bieżący ESPI 17/2019 - Informacja o powołaniu Członka Zarządu 

Załącznik do Raportu 17/2019

 

Raport bieżący ESPI 16/2019 - Informacja o powołaniu Członka Zarządu 

Załącznik do Raportu 16/2019

 

Raport bieżący ESPI 15/2019 - Rozszerzenie składu Zarządu JWW Invest S.A.

 

Raport bieżący ESPI 14/2019 - Aneksowanie umowy o linię na gwarancje bankowe

 

Raport bieżący ESPI 13/2019 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 12/2019 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 9/2019 korekta - Korekta raportu bieżącego 9/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 19.06.2019 roku

Załącznik do Raportu 9/2019 korekta

 

Raport bieżący ESPI 11/2019 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 10/2019 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 19.06.2019r.

 

Raport bieżący ESPI 9/2019 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 19.06.2019 roku

Załącznik do Raportu 9/2019

 

Raport bieżący ESPI 8/2019 - Aneksowanie umowy kredytu w rachunku bieżącym

 

Raport bieżący ESPI 7/2019 - Podpisanie znaczącego aneksu do zamówienia

 

Raport bieżący - Korekta raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 JWW Invest Spółka Akcyjna 

Załącznik 1 -Informacja Zarządu JWW Invest S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

Załacznik 2 - Oświadczenie Rady Nadzorczej 

Załącznik 3 - Oświadczenie Zarządu dotyczyczące funkcjonowania Komitetu Audytu JWW Invest S.A

Załącznik 4 - Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem

 

Raport bieżący - Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2018 JWW Invest Spółka Akcyjna

Załacznik 1 - Informacja Zarządu JWW Invest S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

Załacznik 2 - Oświadczenie Rady Nadzorczej JWW Invest SA

Załącznik 3 -Oświadczenie Zarządu dotyczyczące funkcjonowania Komitetu Audytu JWW Invest S.A

Załącznik 4 -Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem 

 

Raport bieżący ESPI 5/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

Załącznik 1 do Raportu 5/2019

Załącznik 2 do Raportu 5/2019

Załacznik 3 do Raportu 5/2019

Załacznik 4 do Raportu 5/2019

Załacznik 5 do Raportu 5/2019

Załacznik 6 do Raportu 5/2019

 

Raport bieżący ESPI 2/2019 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 1/2019 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 

Raport bieżący ESPI 23/2018 - Podpisanie umów istotnych ze względu na łączną wartość

 

Raport bieżący ESPI 22/2018 - Gwarancja bankowa

 

Raport bieżący ESPI 21/2018 - Informacja o dokooptowaniu Członka Rady Nadzorczej

Załącznik do Raportu 21/2018

 

Raport bieżący ESPI 20/2018 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 18/2018 - Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący ESPI 16/2018 - Uzupełnienie raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2017r. bez zmiany wyniku finansowego.

Załącznik 1 do Raportu 16/2018

Załącznik 2 do Raportu 16/2018

Załącznik 3 do Raportu 16/2018

Załącznik 4 do Raportu 16/2018

Załącznik 5 do Raportu 16/2018

 

Raport bieżący ESPI 15/2018 - Podpisanie znaczącego zamówienia.

 

Raport bieżący ESPI 14/2018 - Podpisanie znaczącej umowy

 

Raport bieżący ESPI 13/2018- Aneksowanie umowy kredytu w rachunku bieżącym, umowy o linię gwarancyjną oraz umowy o limit skarbowy

 

Raport bieżący ESPI 12/2018 - Odstąpienie od umowy

 

Raport bieżący ESPI 10/2018 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 28.05.2018r

 

Raport bieżący ESPI 9/2018 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 28.05.2018 roku

Załącznik do Raportu 9/2018

 

Raport bieżący ESPI 8/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik 1 do Raportu 8/2018

Załącznik 2 do Raportu 8/2018

Załącznik 3 do Raportu 8/2018

Załącznik 4 do Raportu 8/2018

Załącznik 5 do Raportu 8/2018

Załącznik 6 do Raportu 8/2018

 

Raport bieżący ESPI 5/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i raportu skonsolidowanego za rok obrotowy 2017r.

 

Raport bieżący ESPI 4/2018 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 3/2018 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 

Raport bieżący ESPI 2/2018 - Podpisanie znaczącej umowy

 

Raport bieżący ESPI 1/2018 - Podpisanie znaczącej umowy 

 

Raport bieżący ESPI 21/2017 - Wejście w życie Porozumienia trójstronnego

 

Raport bieżący ESPI 19/2017 - Zawarcie Porozumienia trójstronnego zmieniającego raport 5/2016 i 6/2016

 

Raport bieżący EBI 1/2017 - Informacja na temat stanu stosowania przez JWW Invest S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych, zawartych w dokumencie DPSN na GPW 2016

Załącznik do Raportu 1/2017

 

Raport bieżący ESPI 17/2017 - Podpisanie znaczącej umowy

 

Raport bieżący ESPI 16/2017 - Wybór biegłego rewidenta

 

Raport bieżący ESPI 15/2017 - Podpisanie umowy ramowej o współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych oraz umowy o limit wierzytelności

 

Raport bieżący ESPI 14/2017 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za 2017r.

 

Raport bieżący ESPI 13/2017 - Pozyskanie zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 10/2017 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 14.06.2017r.

 

Raport bieżący ESPI 9/2017 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 14.06.2017 roku.

Załącznik do Raportu 9/2017

 

Raport bieżący ESPI_7/2017 - Aneksowanie umowy kredytu w rachunku bieżącym, umowy o linię gwarancyjną oraz umowy o limit skarbowy. 

 

Raport bieżący ESPI 6/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Załącznik 1 do Raportu 6/2017

Załącznik 2 do Raportu 6/2017

Załącznik 3 do Raportu 6/2017

Załącznik 4 do Raportu 6/2017

Załącznik 5 do Raportu 6/2017

Załącznik 6 do Raportu 6/2017Raport bieżący ESPI 5/2017 - 
Harmonogram publikacji raportów okresowych na rynku regulowanym w 2017 roku

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję