strzałka - idź do góry strony

Kalendarium

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za 2017r.


Zarząd Spółki JWW INVEST SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za półrocze 2017r. 

Przekazanie jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego 2017r. nastąpi w nowym terminie tj. w dniu 29 września 2017r.  Pierwotna data publikacji została ustalona na dzień 30 sierpnia 2017r.

 

 

Harmonogram publikacji raportów okresowych na rynku regulowanym w 2017 roku


I. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe - 30 maja 2017 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe – 29 listopada 2017 r.

Zgodnie z zasadami § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

II. Raport półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe - 30 sierpnia 2017r.

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję