strzałka - idź do góry strony

Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 maja 2024 roku

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa w Warszawie przy ulicy al. Jerozolimskich 44.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach

 

Ogłoszenie ZWZ 2024

Uchwały ZWZ 2024

Pełnomocnictwo os. fizyczne

Pełnomocnictwo os. prawne

Formularz

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Załącznik do anonimizacji dokumentów

Klauzula informacyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023

 


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22 czerwca 2023 roku

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa w Warszawie przy ulicy Wilczej 46

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

Projekt uchwał

Wzór pełnomocnictwa – os. Fizyczne

Wzór pełnomocnictwa – os. Prawne

Formularz do wykonywania głosu

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Załącznik anonimizacji dokumentów tożsamości

Klauzula informacyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022

 


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2022 roku

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa w Warszawie przy ulicy Wilczej 46

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Ogłoszenie o zwołanie ZWZ

Projekty uchwał ZWZ 2022 JWW Invest SA

Pełnomocnictwo os. fizyczne

Pełnomocnictwo os. prawne

Formularz do wykonywania prawa głosu

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy JWW Invest SA

Załącznik dot. anonimizacji dokumentów tożsamości

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2021

 


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2021 roku

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Płonka spółka cywilna  w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

 


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Płonka spółka cywilna  w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.15.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

 


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01 kwietnia 2020 roku

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 01 kwietnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Płonka spółka cywilna  w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19 czerwca 2019 roku

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasz Balas w Katowicach, ul. Matejki 2,

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 maja 2018 roku

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Michał Grajner i Partner w Katowicach, przy ul. Gliwicka 15

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Formularz do wynonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14 czerwca 2017 roku

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasz Balas, w Katowicach przy ul. Matejki 2.
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17 czerwca 2016 roku 

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasz Balas, w Katowicach przy ul. Matejki 2.
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 04 stycznia 2016 roku 

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 04 stycznia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasz Balas, w Katowicach przy ul. Matejki 2.
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25 listopada 2015 roku 

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 listopada 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasz Balas, w Katowicach przy ul. Matejki 2.
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Liczba akcji na WZA

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 5 maja 2015 roku 

Zarząd JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 5 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasz Balas, w Katowicach przy ul. Matejki 2.
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję