strzałka - idź do góry strony

O firmie

JWW Invest S.A. powstała 26 stycznia 2012r. Kapitał zakładowy wynosi 1 100 000 PLN.

 

Siedzibą spółki jest miasto Katowice. Firma specjalizuje się w modernizacjach i remontach urządzeń energetycznych, w tym szczególnie montażu części ciśnieniowych kotłów, wymienników ciepła, zbiorników i  innych urządzeń okołokotłowych oraz rurociągów niskoprężnych i wysokoprężnych.

 

JWW Invest S.A. posiada wdrożony system zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, certyfikowany przez TŰV CERT oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie: modernizacji, montażu, naprawy kotłów parowych, wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przemysłowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

Firma posiada również wdrożony i certyfikowany system zarządzania BHP i ochroną środowiska zgodny z wymaganiami przepisów SCC**: 2011 jak również uprawnienia i certyfikat EN ISO 3834-2, AD 2000 - Merkblatt HP 0, TRD 201.

 

JWW Invest S.A. jest w stanie ciągłego poszerzania oferty i wzrostu, stale rozwija technologie spawalnicze i technologie montażu.

 

Opis rynku:

Działalność Emitenta jest ściśle powiązana z aktualną koniunkturą panującą w branży energetyki w Polsce. Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną wiąże się z modernizacją już istniejących, a także budową nowych elektrowni. W grudniu 2012 roku ogłoszony został przez Polski Rząd program na podstawie którego przeznaczonych ma zostać 100 miliardów złotych na rozwój sektora energetycznego w Polsce. W tej kwocie wydzielone ma być 60 miliardów złotych przeznaczone na nowe bloki energetyczne i sieci przemysłowe. Planowane są inwestycje związane z budową nowych bloków energetycznych. Rozpoczęcie realizacji tych projektów przewidziano do 2015r, natomiast termin ich zakończenia to maksymalnie 2020r.

Zważywszy na powyższe inwestycje, a także na planowany rozwój sektora energetyki zawodowej w Polsce, Spółka upatruje szerokie możliwości pozyskiwania w przyszłości nowych kontraktów na wykonywanie prac związanych z naprawą, modernizacją oraz budową elementów elektrowni. 

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję