strzałka - idź do góry strony

RAPORTY EBI (New Connect) - ROK 2015

Raport 27/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach wraz z projektami uchwał

Załącznik 1 do Raportu 27/2015

Załącznik 2 do Raportu 27/2015

Załącznik 3 do Raportu 27/2015

Załącznik 4 do Raportu 27/2015

Załącznik 5 do Raportu 27/2015

Załącznik 6 do Raportu 27/2015

 

Raport 26/2015 - Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej

Załącznik do Raportu 26/2015

 

Raport 25/2015 - Treść uchwał podjętych na NWZ JWW Invest S.A. w dniu 25 listopada 2015 r.

Załącznik do Raportu 25/2015

 

Raport 24/2015 - Spełnienie warunków realizacji umowy ujawnionej RB 22/2015

 

Raport kwartalny 23/2015 - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

Załacznik do Raportu 23/2015

 

Raport 22/2015 - Sprzedaż udziałów Green Energy Earth Sp. z o.o.

 

Raport 21/2015 - Rozszerzenie zlecenia ramowego na prace montażowe na bloku nr. 10 w Elektrowni Bełchatów

 

Raport 20/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach wraz z projektami uchwał

Załacznik 1 do Raportu 20/2015

Załacznik 2 do Raportu 20/2015

Załącznik 3 do Raportu 20/2015

Załącznik 4 do Raportu 20/2015

Załącznik 5 do Raportu 20/2015

Załącznik 6 do raportu 20/2015

 

Raport 19/2015 - Przydzielenie Warrantów Subskrypcyjnych serii A w ramach Programu Motywacyjnego

 

Raport kwartalny 18/2015 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

Załącznik do Raportu 18/2015

 

Raport 17/2015 - Zawiązanie umowy kredytowej i umowy o linię na gwarancje bankowe

 

Raport 16/2015 - Podpisanie nowej umowy kredytowej

 

Raport kwartalny 15/2015 - Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015r.

Załącznik 1 do Raportu 15/2015

Załącznik 2 do Raportu 15/2015

 

Raport kwartalny 14/2015 - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015r.

Załacznik do Raportu 14/2015

 

Raport 13/2015 - Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej

Załącznik do Raportu 13/2015

 

Raport 12/2015 - Treść uchwał podjętych na ZWZ JWW Invest S.A. w dniu 05 maja 2015 r.

Załącznik 1 do Raportu 12/2015

 

Raport Roczny 11/2015 - Korekta Skonslolidowanego raportu rocznego za 2014 r.

Załącznik 1 do Raportu Rocznego 11/2015

Załącznik 2 do Raportu Rocznego 11/2015

 

Raport Roczny 10/2015 - Korekta Jednostkowego raportu rocznego za 2014 r.

Załącznik 1 do Raportu Rocznego 10/2015

Załacznik 2 do Raportu Rocznego 10/2015

 

Raport 9/2015 - Otrzymanie nowego zlecenia przez spółkę grupy kapitałowej JWW Invest S.A.

 

Raport 8/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JWW Invest S.A.

Załacznik 1 do Raportu 8/2015

Załacznik 2 do Raportu 8/2015

Załącznik 3 do Raportu 8/2015

Załącznik 4 do Raportu 8/2015

Załącznik 5 do Raportu 8/2015

Załącznik 6 do Raportu 8/2015

 

Raport Roczny 7/2015 - Skonsolidowany raport roczny za 2013

Załącznik do Raportu Rocznego 7/2015

 

Raport 6/2016 - Zatwierdzenie prospektu JWW Invest S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

 

Raport Roczny 6/2015 - Jednostkowy raport roczny JWW Invest S.A. za 2014 rok

Załącznik do Raportu Rocznego 6/2015

 

Raport 5/2015 - Otrzymanie nowego zlecenia ramowego na prace montażowe na bloku nr. 10 w Elektrowni Bełchatów

 

Raport 4/2015 - Otrzymanie nowego zlecenia ramowego na prace montażowe na bloku nr. 9 w Elektrowni Bełchatów

 

Raport 3/2015 - Zamiar przeniesienia akcji spółki na rynek regulowany

 

Raport kwartalny 2/2015 - Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Załącznik do Raportu kwartalnego 2/2015

 

Raport 1/2015 - Daty przekazywania raportów okresowych JWW Invest S.A. w 2015 roku.

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję