strzałka - idź do góry strony

Władze spółki

Zarząd:

Maria Wcisło - Prezes Zarządu

Pani Maria Wcisło posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji. Pani Maria Wcisło ukończyła również studia podyplomowe – Zarządzanie Kadrami.

Doświadczenie zawodowe:

2014 - nadal    POLON Sp. z o.o. - Prokurent

2012 - nadal    JWW Invest S.A. - Prezes Zarządu

2007 - 2014     POLON Sp. zo.o. - Dyrektor Zarządzajacy

2004 - nadal    JWW Inwest Sp. zo.o. - Dyrektor ds. Personalnych i Organizacyjnych

2000 - 2004     własna działalność gospodarcza

1992 - 2000     POLMO Łomianki S.A. - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

1981 - 1991     Miejskie Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane - Specjalista ds. Organizacyjnych

Pani Maria Wcisło nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Maria Wcisło nie została w okresie ostatnich pięciu lat skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymała zakazu działania jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej. Pani Maria Wcisło nie zasiadała w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Rada Nadzorcza:

Jerzy Wcisło - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Wcisło posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera specjalizacja energetyka przemysłowa. Pan Jerzy Wcisło posiada dyplom menadżera zdobyty w International School of Menagement, a także ukończony Business Management Cours w Japonii.

Doświadczenie zawodowe:

2013 - nadal    JWW Konstrukcje Sp. zo.o. - Prezes Zarządu

2013 - nadal    JWW Inwest Sp. zo.o.- Dyrektor Naczelny

2012 - nadal    JWW Invest S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2007 - 2012     JWW Inwest Sp. zo.o. - Prezes Zarządu

1975 - 2006     Energomontaż Południe S.A. - w tym:

- od 1975r do 1990r - Kierownik

- od 1990r do 1993r - Dyrektor Techniczny

- od 1993r do 2006r - Prezes Zarządu

1974 - 1975    Zakład Eksploatacji Terenu i Urzadzeń BUDSTAL 4

Pan Jerzy Wcisło będący Przewodniczacym Rady Nadzorczej Emitenta oświadcza, że jest ojcem Pana Wojciecha Wcisło, który jest wiekszościowym akcjonariuszem Emitenta.

Pan Jerzy Wcisło nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Jerzy Wcisło nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej. Pan Jerzy Wcisło nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Jan Antończyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jan Antończyk posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Pan Jan Antończyk uzyskał tytuł Master of Business Administration – Rotterdam School of Management/ Erasmus University.

Doświadczenie zawodowe:

2011 - nadal   ABM Solid S.A. - Członek Rady Nadzorczej

2010 - nadal   BSPiR Energoprojekt Katowice S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

2008 - nadal   Uniserv S.A. - Członek Rady Nadzorczej

1985 - 2005    BSPiR Energoprojekt Katowice S.A. - w tym:

- 1985r - Asystent Projektanta

- 1988r - Projektant

- 1994 r - Kierownik Działu Marketingu

1982 - 1985   Przedsiebiorstwo Rabót Budowlanych - Mistrz

Pan Jan Antończyk nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Jan Antończyk nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej.  

 

Czesław Żabiński - Członek Rady Nadzorczej

Pan Czesław Żabiński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach – Wydział Handlu, Transportu i Usług oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach – Wydział Przemysłu. Wiedzę ekonomiczną i finansową w szczególności z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, konsolidacji sprawozdań finansowych pogłębia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, sam także był nauczycielem rachunkowości i finansów w Policealnym Studium Ekonomicznym.

Doświadczenie zawodowe:

2012 - nadal  PRI MINEC Sp. z o.o. - Doradca-Konsultant Zarządu

1993 - 2012  Energo Konsultant Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

2000 - 2012  Huta Katowice Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie  - sprawował stanowiska:

-Dyrektor Finansowy Spółki,

-Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Spółki,

-po inkorporacji przez ArcelorMittal Poland S.A. – Dyrektor Oddziału Batory,

-po sprzedaży zakładu na rzecz HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. Dyrektor Oddziału Batory

1998 – 2000 Huta Zygmunt S.A. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy

1994 – 1998 Mostostal Będzin S.A. – Główny Księgowy

1990 – 1994 Kopalnia Węgla Kamiennego „ POLSKA” – Z-ca Głównego Księgowego

1983 – 1990 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud – St. Inspektor ds. ekonomicznych

1981 – 1982 Przedsiębiorstwo Robót Górniczych – Stażysta, Starszy Referent

Pan Czesław Żabiński nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Czesław Żabiński nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania, jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej. Pan Czesław Żabiński nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Oliwia Machnicka - Członek Rady Nadzorczej

Pani Oliwia Machnicka  posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim Wydział Nauk o Ziemi - Geologia oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji Kierunek: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska.

Doświadczenie zawodowe:

styczeń 2014 – nadal - Kierownik działu sprzedaży w firmie PW Moneks 1 Sp. z o.o. Sp.K.

2010 - Grudzień 2013 - Specjalista od sprzedaży hurtowej w PW Moneks 1 Blanka Gebhard

Pani Oliwia Machnicka nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Oliwia Machnicka nie została w okresie ostatnich pięciu lat skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymała zakazu działania, jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej. Pani Oliwia Machnicka nie zasiadała w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Marcin Dubas - Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Dubas posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia podyplomowe MBA, General Management w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu oraz studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – Hotelarstwo i Gastronomia.

Doświadczenie zawodowe:

2004 – nadal Metalodlew S.A. – zatrudniony na stanowisku:

-Zastępcy Dyrektora Marketingu i Sprzedaży,

a wcześniej - Specjalisty ds. Marketingu i Sprzedaży Eksportowej,

2006 – 2007 IMPRESS Sp. z o.o. – wykonywał obowiązki Specjalisty ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta.

W trakcie studiów pracował w Ikea Retail Sp. z o.o. na stanowisku Sprzedawcy.

Pan Marcin Dubas nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Marcin Dubas nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej. Pan Marcin Dubas nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję