strzałka - idź do góry strony

Raporty bieżące

Raport bieżący ESPI 22/2019 - Podpisanie umowy o linię na gwarancje bankowe

 

Raport bieżący ESPI 20/2019 - Podpisanie znaczacego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 19/2019 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 18/2019 - Wybór biegłego rewidenta

 

Raport bieżący ESPI 17/2019 - Informacja o powołaniu Członka Zarządu 

Załącznik do Raportu 17/2019

 

Raport bieżący ESPI 16/2019 - Informacja o powołaniu Członka Zarządu 

Załącznik do Raportu 16/2019

 

Raport bieżący ESPI 15/2019 - Rozszerzenie składu Zarządu JWW Invest S.A.

 

Raport bieżący ESPI 14/2019 - Aneksowanie umowy o linię na gwarancje bankowe

 

Raport bieżący ESPI 13/2019 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 12/2019 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 9/2019 korekta - Korekta raportu bieżącego 9/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 19.06.2019 roku

Załącznik do Raportu 9/2019 korekta

 

Raport bieżący ESPI 11/2019 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 10/2019 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 19.06.2019r.

 

Raport bieżący ESPI 9/2019 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 19.06.2019 roku

Załącznik do Raportu 9/2019

 

Raport bieżący ESPI 8/2019 - Aneksowanie umowy kredytu w rachunku bieżącym

 

Raport bieżący ESPI 7/2019 - Podpisanie znaczącego aneksu do zamówienia

 

Raport bieżący - Korekta raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 JWW Invest Spółka Akcyjna 

Załącznik 1 -Informacja Zarządu JWW Invest S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

Załacznik 2 - Oświadczenie Rady Nadzorczej 

Załącznik 3 - Oświadczenie Zarządu dotyczyczące funkcjonowania Komitetu Audytu JWW Invest S.A

Załącznik 4 - Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem

 

Raport bieżący - Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2018 JWW Invest Spółka Akcyjna

Załacznik 1 - Informacja Zarządu JWW Invest S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

Załacznik 2 - Oświadczenie Rady Nadzorczej JWW Invest SA

Załącznik 3 -Oświadczenie Zarządu dotyczyczące funkcjonowania Komitetu Audytu JWW Invest S.A

Załącznik 4 -Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem 

 

Raport bieżący ESPI 5/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

Załącznik 1 do Raportu 5/2019

Załącznik 2 do Raportu 5/2019

Załacznik 3 do Raportu 5/2019

Załacznik 4 do Raportu 5/2019

Załacznik 5 do Raportu 5/2019

Załacznik 6 do Raportu 5/2019

 

Raport bieżący ESPI 2/2019 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 1/2019 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 

Raport bieżący ESPI 23/2018 - Podpisanie umów istotnych ze względu na łączną wartość

 

Raport bieżący ESPI 22/2018 - Gwarancja bankowa

 

Raport bieżący ESPI 21/2018 - Informacja o dokooptowaniu Członka Rady Nadzorczej

Załącznik do Raportu 21/2018

 

Raport bieżący ESPI 20/2018 - Podpisanie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 18/2018 - Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący ESPI 16/2018 - Uzupełnienie raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2017r. bez zmiany wyniku finansowego.

Załącznik 1 do Raportu 16/2018

Załącznik 2 do Raportu 16/2018

Załącznik 3 do Raportu 16/2018

Załącznik 4 do Raportu 16/2018

Załącznik 5 do Raportu 16/2018

 

Raport bieżący ESPI 15/2018 - Podpisanie znaczącego zamówienia.

 

Raport bieżący ESPI 14/2018 - Podpisanie znaczącej umowy

 

Raport bieżący ESPI 13/2018- Aneksowanie umowy kredytu w rachunku bieżącym, umowy o linię gwarancyjną oraz umowy o limit skarbowy

 

Raport bieżący ESPI 12/2018 - Odstąpienie od umowy

 

Raport bieżący ESPI 10/2018 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 28.05.2018r

 

Raport bieżący ESPI 9/2018 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 28.05.2018 roku

Załącznik do Raportu 9/2018

 

Raport bieżący ESPI 8/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik 1 do Raportu 8/2018

Załącznik 2 do Raportu 8/2018

Załącznik 3 do Raportu 8/2018

Załącznik 4 do Raportu 8/2018

Załącznik 5 do Raportu 8/2018

Załącznik 6 do Raportu 8/2018

 

Raport bieżący ESPI 5/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i raportu skonsolidowanego za rok obrotowy 2017r.

 

Raport bieżący ESPI 4/2018 - Przyjęcie znaczącego zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 3/2018 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 

Raport bieżący ESPI 2/2018 - Podpisanie znaczącej umowy

 

Raport bieżący ESPI 1/2018 - Podpisanie znaczącej umowy 

 

Raport bieżący ESPI 21/2017 - Wejście w życie Porozumienia trójstronnego

 

Raport bieżący ESPI 19/2017 - Zawarcie Porozumienia trójstronnego zmieniającego raport 5/2016 i 6/2016

 

Raport bieżący EBI 1/2017 - Informacja na temat stanu stosowania przez JWW Invest S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych, zawartych w dokumencie DPSN na GPW 2016

Załącznik do Raportu 1/2017

 

Raport bieżący ESPI 17/2017 - Podpisanie znaczącej umowy

 

Raport bieżący ESPI 16/2017 - Wybór biegłego rewidenta

 

Raport bieżący ESPI 15/2017 - Podpisanie umowy ramowej o współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych oraz umowy o limit wierzytelności

 

Raport bieżący ESPI 14/2017 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za 2017r.

 

Raport bieżący ESPI 13/2017 - Pozyskanie zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 10/2017 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 14.06.2017r.

 

Raport bieżący ESPI 9/2017 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 14.06.2017 roku.

Załącznik do Raportu 9/2017

 

Raport bieżący ESPI_7/2017 - Aneksowanie umowy kredytu w rachunku bieżącym, umowy o linię gwarancyjną oraz umowy o limit skarbowy. 

 

Raport bieżący ESPI 6/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Załącznik 1 do Raportu 6/2017

Załącznik 2 do Raportu 6/2017

Załącznik 3 do Raportu 6/2017

Załącznik 4 do Raportu 6/2017

Załącznik 5 do Raportu 6/2017

Załącznik 6 do Raportu 6/2017Raport bieżący ESPI 5/2017 - 
Harmonogram publikacji raportów okresowych na rynku regulowanym w 2017 roku

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję