strzałka - idź do góry strony

Raporty bieżące

 

Raport bieżący ESPI 21/2017 - Wejście w życie Porozumienia trójstronnego

 

Raport bieżący ESPI 19/2017 - Zawarcie Porozumienia trójstronnego zmieniającego raport 5/2016 i 6/2016

 

Raport bieżący EBI 1/2017 - Informacja na temat stanu stosowania przez JWW Invest S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych, zawartych w dokumencie DPSN na GPW 2016

Załącznik do Raportu 1/2017

 

Raport bieżący ESPI 17/2017 - Podpisanie znaczącej umowy

 

Raport bieżący ESPI 16/2017 - Wybór biegłego rewidenta

 

Raport bieżący ESPI 15/2017 - Podpisanie umowy ramowej o współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych oraz umowy o limit wierzytelności

 

Raport bieżący ESPI 14/2017 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za 2017r.

 

Raport bieżący ESPI 13/2017 - Pozyskanie zamówienia

 

Raport bieżący ESPI 10/2017 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 14.06.2017r.

 

Raport bieżący ESPI 9/2017 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 14.06.2017 roku.

Załącznik do Raportu 9/2017

 

Raport bieżący ESPI_7/2017 - Aneksowanie umowy kredytu w rachunku bieżącym, umowy o linię gwarancyjną oraz umowy o limit skarbowy. 

 

Raport bieżący ESPI 6/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Załącznik 1 do Raportu 6/2017

Załącznik 2 do Raportu 6/2017

Załącznik 3 do Raportu 6/2017

Załącznik 4 do Raportu 6/2017

Załącznik 5 do Raportu 6/2017

Załącznik 6 do Raportu 6/2017Raport bieżący ESPI 5/2017 - 
Harmonogram publikacji raportów okresowych na rynku regulowanym w 2017 roku

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję