strzałka - idź do góry strony

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz

Liczba akcji

(w szt.)

Rodzaj akcji

Liczba głosów na WZ

(w szt.)

Udział w

kapitale zakładowym

Udział

w głosach na WZ

Wojciech Wcisło 5.600.000 imienne uprzywilejowane 11.200.000 50,91% 62,22%

Jerzy Wcisło

1.400.000 imienne uprzywilejowane 2.800.000 12,73% 15,56%
800.000 zwykłe imienne 800.000 7,27% 4,44%
2.444.156 zwykłe na okaziciela 2.444.156 22,22% 13,58%
Pozostali

50.000 zwykłe imienne 50.000 0,45% 0,28%
705.844 zwykłe na okaziciela 705.844 6,42% 3,92%
Razem 11.000.000   18.000.000 100% 100%
korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję